กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการสถาบันพยาธิวิทยา เนื่องในวันสถาปนา ปีที่ 66
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พันเอกหญิง ชไมพร ศรีจินดา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/02/2563 ถึงวันที่ 18/02/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม พลโทผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-048-20-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบ: open หลักฐานการชำระเงิน

วันที่บันทึกโครงการ 2020-02-03 11:28:12