กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2563
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วัชราภรณ์ อินทรเกษม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 06/10/2563 ถึงวันที่ 06/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-07-072-20-10-04
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์ 2563
เอกสารประกอบ: open แผนอบรม 2563

วันที่บันทึกโครงการ 2020-02-13 11:40:25