กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก ครั้งที่ 9 เรื่อง "เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธนกร การลักษณี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 07/10/2563 ถึงวันที่ 09/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-02-004-20-10-06
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก ครั้งที่ 9_7-9 ต.ค.63

วันที่บันทึกโครงการ 2020-02-18 15:34:51