กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : State of the art NAT assays; What
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นนทวรรณ อินทร์ศิริ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/08/2563 ถึงวันที่ 26/08/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-021-20-08-35
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ State of the art NAT assays; What's new in blood screening & Algorithm update+Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2020-07-02 16:08:48