กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Nationwide HPV DNA Screening Program for Cervical Cancer Eradication
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นนทวรรณ อินทร์ศิริ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 13/01/2564 ถึงวันที่ 13/01/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-021-20-10-38
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ Roche Connect the Dots:Nationwide HPV DNA Screening Program for Cervical Cancer Eradication+Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2020-07-02 16:18:47