กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : ORTHO The neXT : Online Education Program (ครั้งที่ 2)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มนิคม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 27/08/2563 ถึงวันที่ 27/08/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม Webinar จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-07-082-20-08-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Proposal
เอกสารประกอบ: open CV_Dr.Phatthranit

วันที่บันทึกโครงการ 2020-07-08 16:35:25