กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขประจำปี 2563 (SICMPH2020)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิริยา ศิริวรรณ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 30/12/2563 ถึงวันที่ 30/12/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-010-21-07-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2020-07-30 16:29:18