กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : ORTHO Transfusion Medicine : Online Education Program (ครั้งที่ 4)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มนิคม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 15/10/2563 ถึงวันที่ 15/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม Webinar จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-07-082-20-10-11
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Webinar Proposal_ORTHO IH education program
เอกสารประกอบ: open CV_Dr Parichart

วันที่บันทึกโครงการ 2020-08-11 16:54:17