กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : Thailand Lab 2020
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 28/10/2563 ถึงวันที่ 29/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ไบเทค บางนา จังหวัด สมุทรปราการ
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-20-10-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2020-08-24 12:38:14