กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 5
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วาสนา พิโลนพงศธร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/09/2563 ถึงวันที่ 27/09/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-004-20-09-10
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการจัดอบรม BSL2 รุ่น 5

วันที่บันทึกโครงการ 2020-08-27 16:01:24