กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการ The 9th SEAPHARM Meeting 2020 (virtual meeting)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม บุษกร จักขุจันทร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 28/10/2563 ถึงวันที่ 29/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-058-20-10-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-02 15:14:41