กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการ Next Generation Medical Genetics in Clinical Practice 2020
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม บุษกร จักขุจันทร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 11/11/2563 ถึงวันที่ 11/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม M01 ชั้น M สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-02-058-20-11-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-11 10:47:21