กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Siemens Healthineers day2020
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วรวิทย์ บุญภา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 02/10/2563 ถึงวันที่ 31/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม Online via Microsoft Live จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-036-20-10-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-14 09:18:52