กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ขั้นต้น (Embryologist in assisted reproductive technology laboratory - a basic training course)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 28/11/2563 ถึงวันที่ 29/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม อาคารพระพิฆเนศ ตึก 6 ห้อง 6-602 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-030-20-11-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Embryologist in assisted reproductive technology laboratory

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-15 14:15:33