กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Sysmex Scientific Webinar_Cases of white blood cell abnormalities in lab practices
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณภาธร อัศวภูริโยธิน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/10/2563 ถึงวันที่ 22/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม Online จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-042-20-10-06
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Sysmex Scientific Webinar_Cases of white blood cell abnormalities in lab practices
เอกสารประกอบ: open ขั้นตอนการบันทึกผู้เข้าฟังการบรรยายวิชาการออนไลน์

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-16 16:27:57