กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : AMTT International Webinar "Together we are on the move"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/09/2563 ถึงวันที่ 26/09/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-20-09-08
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-17 09:32:04