กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ "Medlab Asia Congress 2020 - Virtual Editon"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางผุสดี ลือนีย์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 20/10/2563 ถึงวันที่ 22/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม Online ผ่านทาง webinar จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-010-20-10-10
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสือขออนุมัติจัด โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ "Medlab Asia Congress 2020 - Virtual Editon"

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-17 15:36:02