กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : ORTHO The neXT : Online Education Program (ครั้งที่ 5)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มิคม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 30/10/2563 ถึงวันที่ 30/10/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม Webinar จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-07-082-20-10-16
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Proposal
เอกสารประกอบ: open CV Dr Raviwan

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-26 13:25:11