กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2563
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายจักรกฤษณ์ คล้ายคลึงดี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 03/11/2563 ถึงวันที่ 03/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-001-20-11-25
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการสัมมนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2563

วันที่บันทึกโครงการ 2020-09-29 15:08:12