กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Affinitech transfusion seminar 2020”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อาภัสนันท์ อารีเอื้อ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 13/11/2563 ถึงวันที่ 13/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมเขาใหญ่ลำตะคอง จังหวัด นครราชสีมา
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-088-20-11-06
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Proposal Affinitech Group Meeting
เอกสารประกอบ: open Agenda Affinitech Group Meeting

วันที่บันทึกโครงการ 2020-10-06 13:27:51