กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการประจำเดือนครั้งที่ 9/2563 (493)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิเชียร ลักษมีเลิศ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 26/11/2563 ถึงวันที่ 26/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมจุมภฎ 2,3 ชั้น9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-055-20-11-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสือโครงการและกำหนดการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 9-2563 (493)

วันที่บันทึกโครงการ 2020-10-14 15:52:14