กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : สัมนาวิชาการ เรื่อง Moving Forward to be the high Q lab
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นิตยา เพื่อนฝูง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 25/11/2563 ถึงวันที่ 25/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม รร.Pullman Bangkok Kingpower จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-090-20-11-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ตารางกำหนดการจัดสัมนา Moving Forward to be the High Q lab.

วันที่บันทึกโครงการ 2020-10-29 17:51:32