กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณัฐพล สิงห์คา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/11/2563 ถึงวันที่ 24/11/2563
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมพูลแมน พัทยา จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-027-20-11-12
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ขอเลขทะเบียน ทน

วันที่บันทึกโครงการ 2020-11-09 07:52:53