กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 23/04/2564 ถึงวันที่ 23/04/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-21-01-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2020-11-25 15:46:19