กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดและวิธีการเจาะเลือดด้วยระบบสุญญากาศ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พัชราภรณ์ วรรณสินธุ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/01/2564 ถึงวันที่ 22/01/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม รพ.สงขลานครินทร์ จังหวัด สงขลา
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-014-21-01-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2020-12-07 10:26:41