กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจำปี 2564 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ภริตา กีลี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 17/03/2564 ถึงวันที่ 19/03/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-086-21-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2564

วันที่บันทึกโครงการ 2020-12-14 15:28:20