กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เมดิทอป จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Enhanced Laboratory Efficiency with Sysmex Solutions
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพ็ขขรี รักสหาย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 15/01/2564 ถึงวันที่ 16/01/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Pullman Hotel G พัทยา จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-035-21-01-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2020-12-14 16:22:15