กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : การนำ Six Sigma มาใช้ในงานควบคุมคุณภาพงานห้อง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณภาธร อัศวภูริโยธิน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 27/01/2564 ถึงวันที่ 27/01/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-042-21-01-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open การนำ Six Sigma มาใช้ในงานควบคุมคุณภาพงานห้อง
เอกสารประกอบ: open กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Six Sigma Update

วันที่บันทึกโครงการ 2020-12-25 15:37:13