กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 Enhancing TRUST in Healthcare
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สุพรรณี สุวรรณศรี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 17/03/2564 ถึงวันที่ 19/03/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Virtual Conference จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-01-025-21-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open รายละเอียดโครงการ ธีมงาน กำหนดการ ขั้นตอนการใช้ platform
เอกสารประกอบ: open หลักฐานการโอนเงินและขอเลื่อนการจัดงานปี 2563

วันที่บันทึกโครงการ 2021-01-20 10:47:22