กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการประจำเดือนครั้งที่ 2/2564 (496)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิเชียร ลักษมีเลิศ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 25/02/2564 ถึงวันที่ 25/02/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมจุมภฎ 2,3 ชั้น9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และระบบ zoom จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-41-055-21-02-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open เอกสารประชุมวิชาการประจำเดือน ม.ค. 64 ครั้งที่ 2

วันที่บันทึกโครงการ 2021-02-03 09:45:56