กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อกิจกรรม : การสัมมนาทางวิชาการเสมือนผ่านระบบ Zoom webinar เรื่อง “Pitfalls in hematology and microscopic laboratories"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธนกร การลักษณี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/05/2564 ถึงวันที่ 20/05/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-04-004-21-05-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ ZOOM_Pitfalls in hematology and microscopic laboratories” 17-20 พ.ค.64

วันที่บันทึกโครงการ 2021-02-03 09:55:01