กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 1)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มนิคม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 25/02/2564 ถึงวันที่ 25/02/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Webinar จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-41-082-21-02-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Webinar Proposal_ORTHO online education program

วันที่บันทึกโครงการ 2021-02-16 09:54:21