กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 2)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มนิคม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 15/03/2564 ถึงวันที่ 15/03/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Webinar จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-41-082-21-03-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open Webinar Proposal_ORTHO Online Education Program

วันที่บันทึกโครงการ 2021-02-07 09:46:50