กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การดูผล Correlation สำหรับโรคเลือด Iron, TIBC, Ferritin"
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 18/08/2564 ถึงวันที่ 18/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Microsoft Team จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-41-072-21-07-04
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วัชราภรณ์ อินทรเกษม
Email :: Watcharaporn.In@nhealth-asia.com โทร:: 02-7624088
   
เอกสารประกอบ: open MEMO_Special Lecture
เอกสารประกอบ: open แผนการฝึกอบรมฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรปี 2021 (Special Lecture)

วันที่บันทึกโครงการ 2021-02-15 13:07:14