กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 7)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 7 การบรรยายพิเศษ
วันที่จัดกิจกรรม 19/08/2564 ถึงวันที่ 19/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Online จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-07-082-21-08-07
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มนิคม
Email :: ppoomnik@orthoclinical.com โทร:: 0619419825
   
เอกสารประกอบ: open Proposal

วันที่บันทึกโครงการ 2021-03-10 15:22:47