กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร ประสงค์สุข
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 22/06/2564 ถึงวันที่ 25/06/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ บีส โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-002-21-05-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสือเชิญและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-03-15 11:58:59