กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทเฟิร์มเมอร์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : “New Thailand Guideline for HIV Testing 2020 and Quality of Hemostasis Testing: Pitfalls and Potential Consequences”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นิษฐ์ญาฎา วราเศรษฐพงศ์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/04/2564 ถึงวันที่ 24/04/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมโรงแรมแกรนด์แปซิฟิค ซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์ สปา จ.เพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-047-21-04-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หนังสือเชิญประชุม
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุม

วันที่บันทึกโครงการ 2021-03-19 21:47:09