กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ “Hepatitis: The path forward”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุกฤตา จีระดีพลัง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 19/04/2564 ถึงวันที่ 19/04/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-092-21-04-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ “Hepatitis: The path forward”

วันที่บันทึกโครงการ 2021-03-17 17:06:10