กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรระยะสั้น การเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนาม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 4
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายจักรกฤษณ์ คล้ายคลึงดี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 12/06/2564 ถึงวันที่ 13/06/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-001-21-06-27
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open หลักสูตรระยะสั้น การเก็บ Nasopharyngeal swab ภาคสนาม เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-1

วันที่บันทึกโครงการ 2021-04-26 09:59:08