กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการ “Lab monitoring of Covid-19 patients”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 16/06/2564 ถึงวันที่ 16/06/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Video Conference จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-037-21-06-06
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2021-05-17 11:26:08