กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อกิจกรรม : ภาควิชาจุลชีววิทยา-หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวเปรมวดี โคววิกกัย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 14/06/2564 ถึงวันที่ 30/09/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-03-010-21-06-07
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open open กำหนดการอบหัวข้อการอบรมออนไลน์ สำหรับยื่นขอ CMTE -ฉบับล่าสุด 20-10-20รม-หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการร
เอกสารประกอบ: open 1680 ขออนุมัติในหลักการพร้อมค่าใช้จ่าย โครงการหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ผ่านระ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-05-17 12:39:02