กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการ “ OPTIMISING OUTCOMES IN HEMATOLOGY”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสุรศักดิ์ วัฒนวรเวทย์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 15/06/2564 ถึงวันที่ 29/06/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม Video Conference จังหวัด ไม่ทราบ,ต.ป.ท.
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-037-21-06-11
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open CMTE submission 15 Jun 2021 Hematology Symposium 2021
เอกสารประกอบ: open Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2021-05-25 17:39:11