กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 5/2564(499)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ชมนาด เล็บครุฑ
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/06/2564 ถึงวันที่ 24/06/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-055-21-06-07
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open ขอคะแนนสะสมเพื่อต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วันที่บันทึกโครงการ 2021-05-27 10:31:24