กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การอบรมออนไลน์ เรื่อง COVID-19 : Laboratory Testing in the Postvaccination Era
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 13/08/2564 ถึงวันที่ 13/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ผ่านระบบสื่อออนไลน์ facebook live ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-030-21-08-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม
Email :: wimol@rsu.ac.th โทร:: 0830464832
   
เอกสารประกอบ: open การอบรมออนไลน์ เรื่อง COVID-19 : Laboratory Testing in the Postvaccination Era

วันที่บันทึกโครงการ 2021-06-06 14:33:59