กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง
ชื่อกิจกรรม : โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังในภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสมโชค จันทร์สถาพร
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/06/2564 ถึงวันที่ 25/06/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง จังหวัด ตรัง
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-046-21-06-02
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2021-06-07 10:42:56