กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สภาเทคนิคการแพทย์
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมทางไกล (Online) เรื่่อง "ลดสูบ = ลดเสี่ยงโควิด-19" และ "เลิกสูบ... 1600 ช่วยได้"
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสารัตน์ อารีมีน
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/07/2564 ถึงวันที่ 22/07/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ (เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่) จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-001-21-07-26
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมทางไกล (Online) เรื่่อง "ลดสูบ = ลดเสี่ยงโควิด-19" และ "เลิกสูบ... 1600 ช่วยได้"

วันที่บันทึกโครงการ 2021-06-09 12:23:55