กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ชื่อกิจกรรม : การบรรยายทางวิชาการออนไลน์หัวข้อ เรื่อง Antimicrobial susceptibility test reporting: physician's perspectives
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กัญญวีร์ อุ่นแสงจันทร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 29/07/2564 ถึงวันที่ 29/07/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุม บ.คิวไบโอซายน์ & online จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-41-069-21-07-05
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open CMTE 290721

วันที่บันทึกโครงการ 2021-06-21 09:17:08