กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการทดสอบความชำนาญระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ธิดารัตน์ นุชถนอม
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 29/07/2564 ถึงวันที่ 30/07/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ประชุมออนไลน์ จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-01-027-21-07-09
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการทดสอบความชำนาญระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ การประชุมวิชาการทดสอบความชำนาญระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่บันทึกโครงการ 2021-06-29 16:25:54