กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อกิจกรรม : Roche connect the dots: Digital service experience
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พีชนา ศรีสุวรรณกุล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 06/08/2564 ถึงวันที่ 06/08/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม virtual meeting จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-021-21-08-08
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการ Roche connect the dots- 6 AUG 2021
เอกสารประกอบ: open Agenda RCD digital service experience

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-04 21:02:21