กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการสถาบันพยาธิวิทยา ครั้งที่ ๒/๖๔
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พ.อ.หญิง ชไมพร ศรีจินดา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 22/09/2564 ถึงวันที่ 23/09/2564
สถานที่ จัดกิจกรรม สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-41-048-21-08-03
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ
เอกสารประกอบ: open สลิปโอนเงิน

วันที่บันทึกโครงการ 2021-07-13 09:42:18